Uurnatuur 2017-2018_78

Klik op 'aanmelden' bij de activiteiten waaraan je mee wilt doen.

* Let op, de prijs van de activiteiten is de Vriendenprijs. Scholen die geen Vriend van De Klyster zijn betalen het dubbele tarief. In de bevestiging staat dus het vriendentarief. U kunt vriend worden, dit kost per jaar €12,50 + €0,35 per leerling. Wilt u dat, stuur een mail naar .Onderstaande activiteiten zijn afgelopen. Je kunt je er (voor dit jaar) niet meer voor opgeven.


't Wad op met Jan & Co

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Sense of Place!

Gids Jan -geboren en getogen in Paesens- kent het Wad als zijn broekzak. Hij neemt de kinderen mee 't Wad op en vertelt honderduit over zijn belevenissen en laat zien en beleven waarom dit Werelderfgoed zo fascinerend is. Krabben, kwallen en sterke verhalen.....de kinderen zullen aan zijn lippen hangen en er zal bovendien ook flink gelachen worden.

Chrisje van Ek is een echte wadgids. Zij zal met de kinderen vooral verzamelen en het Wad beleven. Fokko Winterwerp is een verwoed vogelaar en zal een enkele keer ook meegaan.

 

Speciaal voor LF-2018 ontvangt de school gratis het 2-talige kinderboek "Fûgels oan ús Kust" en voor ieder kind een vogelzoekkaart. Dit jaar schenken de gidsen extra aandacht aan stillevens en kunst en maken een wadschilderij.

LF-2018
€ 1 per kind*


kwelderwerelderfgoed Het Wad


Bijen in de Kruidhof

Veel mensen zijn angstig voor bijen omdat ze een beetje op wespen lijken. Dat hoeft helemaal niet! In deze excursie leren de kinderen (maar ook hun juffen en meesters) van alles over de bij!

Bijen zijn geweldige beestjes. Ze zijn ontzettend belangrijk voor de bestuiving van planten en daarmee voor onze voedselproductie. Bovendien maken ze honing! In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is de botanische tuin de Kruidhof de landingsplek van thema ‘Silence of the Bees’. Leer wat de bijen allemaal voor ons betekenen en laat je onderdompel in een echt bijenmuziekstuk. 2018 wordt het jaar van de bij!

 

Deze excursie sluit aan bij Underweizzz.

LF-2018
€ 1 per kind*

Op Avontoer bij de Boer

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Kening fan de Greide! "Op Avontoer bij de Boer" is een ontdekkingstocht op de boerderij en in het weiland bij een boer op de hoek. Met speciale aandacht voor weidevogels.

Na een kort filmpje over weidevogels op school, gaan de leerlingen een ochtend of middag naar de boerderij. De boer vertelt over zijn werk en daarna neemt een gids/vogelkenner de kinderen mee op excursie. De leerlingen gaan zelf ook aan de slag met opdrachten in en rond de boerderij. Tip: Gebruik het drietalig werkboekje "Maitiid yn it Lân" over weidevogels. Dit is te bestellen bij het CEDIN.

LF-2018
€ 1 per kind*


stoere meiden speuren naar vogelsmet de laarzen in het plasdras weiland kijken naar weidevogelseieren bekijkenboer vertelt de kinderen over zijn werkKening fan de Greide! De Skries


Underweizzz Veldwerk op Maat

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad, thema Silence of the Bees!

Doet u met uw klas mee aan het project Underweizzz? En vindt u het fijn wanneer uw klas een veldwerkles krijgt door een natuurgids? Dat kan. De natuurgids gaat met de groep het veld in met de leskist Bloemen. Natuurlijk kunnen de kinderen tijdens de veldwerkles ook plantjes verzamelen voor hun herbarium. Het uitgangspunt is de relatie tussen bloemen, bijen en biodiversiteit en het accent ligt op actief bezig zijn.

LF-2018
€ 1 per kind*

Weidevogels Damwald

Weidevogels horen bij Friesland. De Fûgelwacht Akkerwoude e.o. komt 's ochtends in de klas om te vertellen over het weidevogelbeheer. 's Middags gaat de klas bij de boer in het land veldwerkopdrachten maken, waardoor ze nog meer leren over het leven van weidevogels als kievit, grutto, tureluur, scholekster.

Tot slot gaan de leerlingen polsstokspringen. Een feestje en meestal een waterballet waar de leerlingen heel veel plezier aan beleven.

NB. de scholen uit Damwâld worden gebeld door de vogelwacht voor het plannen van een datum.

voorjaar/zomer
gratis


uitleg polsstokspringen......wie durft?vogelwachter geeft uitleg. Kijk een zwaluw!vogels spotten met de verrekijkeropdrachtenboekjelangs de sloot beestjes zoeken met loeppotjesNestbeschermerseen 'broedsje'predatornestbeschermereendennestPolsstokspringen moet wel wennen!een snoeklekker vieseind goed al goedtot slot douchennatte vriendinnendouchen


Zwerftocht door It Houtwiel

Onder leiding van natuurgids Bertus of natuurgids Jan, banjeren door It Houwiel, een stuk oernatuur waarover veel streekverhalen opgetekend zijn. De leerlingen gaan ook op zoek naar de grote grazers: een kudde gehoornde Schotse Hooglanders en wilde paarden 'De Exmoors'.

Struinen door het moeras, een zwerftocht met altijd kans op een bijzondere ontmoeting. In het gebied leven veel moerasvogels, de vos, de otter, de ree en misschien een spook?
Kortom een spannende uitdagende zwerftocht, waarin de gidsen ook beleefmomenten hebben ingebouwd (zoals met zijn allen aan een lang touw door het moeras).

 

Gids Bertus legt vooral accenten op het beleven (ruiken, voelen, proeven) en gaat op zoek naar planten en diertjes mbv een afstreepkaart. Gids Jan loopt minder ver met de leerlingen en legt o.a. accent op vogels kijken en planten verzamelen/determineren. Aan het eind doet hij een kwis. Zo geeft iedere gids zijn eigen draai aan de excursie.

 

U kunt in de klas eventueel aandacht besteden aan de oude streekverhalen die opgetekend zijn over dit gebied. In de lesbrief staan daarvoor leuke suggesties.

 

NB. Staat er geen geschikte datum voor u tussen? Bel of mail De Klyster dan zoeken we een oplossing!

voorjaar/zomer
€ 1 per kind*

Underweizzz Gastles 'Laat ze zzzoemen'

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema: Silence of the Bees

Deze gastles hoort bij het project Underweizzz, over bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit. De gastles heft als thema: "Laat ze zzzoemen: in Actie voor de wilde Bij". Een gastdocent komt op school en geeft een boeiende "Bijles" en gaat daarna met de kinderen een actieplan opstellen en dit actieplan gelijk uitvoeren door: zaadbommen te maken en een bijenhotel. Uw leerlingen helpen de wilde bij door bloemen te zaaien op plekjes waar weinig groeit en door nestgelegenheid te maken voor de wilde bij.

LF-2018
gratis


zelf zaadbommen makenpotgrond, kleipoeder, zaad, waterkneden maareen balletje knedenen laten drogen


Zadenpakket

Gratis zadenpakket en lesbrief om in de klas te kunnen zaaien.

voorjaar/zomer
gratis

Kuikentjes in de klas

Kuikentjes in de klas is heel spectaculair, schattig, lief, bijzonder....de kinderen vergeten dit nooit meer. Het begint met een echte broedmachine met eieren die na 21 dagen uitkomen.

 

Klystervrijwilliger Pieter v.d. Galien komt het materiaal brengen en geeft u instructie. U kunt ook tijdens het project om raad vragen bij Pieter.

 

TIP:vraag een bijbehorende gastles aan bij PKV Frisia. Zij komen in de klas vertellen over hun hobby als houder van kleine dieren en pluimvee en nemen ook dieren mee. De kosten voor de gastles zijn 40 euro.

voorjaar/zomer
€ 25 per pakket*


Het uitkomen van een eiNet uit het einog maar 1 dag uit het eionder de warmteplaat'Puck' als enige uitgekomen bij De WynroasLekker buiten


Buitenlesdag
voorjaar
gratis

Underweizzz

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Silence of the Bees!

Stel je voor……op een dag wordt aangekondigd dat alle bermen in Friesland geasfalteerd worden……want dat is goedkoper, veiliger en noodzakelijk door toename van o.a. het aantal elektrische fietsen en zwerfafval. Bovendien spreken de cijfers. Tsja en de vooruitgang is immers niet tegen te houden………of toch wel?

 

Underweizzz is een project over Bloemen, Bijen, Bermen en Biodiversiteit. De klas ontvangt een ansichtkaart waarop een kleine BIJ staat die de hulp inroept van de leerlingen. Want de bermen dreigen geasfalteerd te worden. De leerlingen worden uitgedaagd om 20 plantensoorten te zoeken als bewijs dat dit plan niet door mag gaan.

 

LET OP: alle scholen in de klysterregio krijgen het pakket gratis op school bezorgd. U kunt los de gastles Underweizzz bijboeken.

LF-2018
gratis