sponsoren
Sponsoren:
It Deel, Readtsjerk Vereniging Noardlike Fryske W‚lden Landschapsactiviteitencentrum Botniahiem Brandsma Offset Ferwerd Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.
It Deel, Readtsjerk

Samenwerkingspartners:
Vereniging Noardlike Fryske W‚lden Pingo & Pet It Fryske Gea Staatsbosbeheer IVN Consulentschap Frysl‚n Nationaal Park Lauwersmeer Landschapsbeheer Friesland Veenkloosterbos, de heer C.A. d' Ansembourg Openluchtmuseum De SŻkerei Imkersvereniging Kollumerzwaag Landschapsactiviteitencentrum Botniahiem Vogelwacht Ikkerw‚lde Visafslag Lauwersoog Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Wilt u De Klyster ook steunen? Of wilt u dat uw bedrijfslogo hier ook tussen staat? Dat kan door "Freon fan De Klyster" te worden. Hier leest u hoe dat kan.