lesmateriaal
leskisten

Alle Eendjes ..... / Alle Eintsjes.....
Avontuurlijke reis in de Lente
Bijen: Bijengeheimen / Bijengeheimen
Bloemen in de Wei / Fjildblommen
Bodem.nu / Boaiem.no
Boerderijdieren / Bisten op de Pleats
Bomen en Struiken / Beammen en Strķken
Brommels (bramen)
De Afvaltas / In ‘ffaltas
De Bijenkast / De Bijekast
De Bijenkorf / De Bijekoer (1)
De Bijenkorf / De Bijekoer (2)
De Bosmaaltijd / It Boskmiel
De Egel / de Stikelbaarch
De Herfst / De Hjerst
De Merel / De Klyster
De Slak / De Slak
De Slak voor de kleintjes/ De Slak foar de lytskes
De Spin / De Spin
De Weidevogelkist / De GreidefŻgelkiste
De Zee / De See
Een Middagje Kerkuil (braakballen pluizen) / In middei mei de goudŻle (braakbal pluzje)
Energie, Natuurlijk Duurzaam / Enerzjy, Duorsum Fansels
Het Elfenpad / It Elfenpaad
Het Kabouterpad / It Kabouterpaad
Het Tomkepad / It Tomkepaad
Het Vier Seizoenenspel / It Fjouwer Seizoenenspul
Het Weer / It Waar
Huisdieren en Dieren
Ik ben Afval / Ik bin ‘ffal
In en op de zee / Yn en op 'e see
Kleine Beestjes / Lytse Bistjes (midden en bovenbouw)
Kleine Beestjes / Lytse Bistjes (onderbouw)
Levend Ganzenbord / Libben Guozzebrief
Lieveheersbeestjes / Ingeltsjes
Magnetisme
Meneer De Pauw op de Kinderboerderij / Menear de Pau op de bernebuorkerij
Milieubingo / Miljeu bingo
Natuur rond school / Natoer rŻnom skoalle
Natuurbingo / Natuer bingo
Papier Scheppen / Papier Skeppe
Slakken / Slakken
Smaaklessen
Stadsvogels / StÍdsfŻgels
Veldwerkkist paddestoelen / Fjildwurkkiste poddestuollen
Veldwerkkist Water / Fjildwurkkiste Wetter
Voeding: 'Alles voor een Pannenkoek' / Ite: 'Alles foar in Pankoek'
Vogels: Jop vindt een veer / Jop fynt in Fear
Water in de Peiling / Wetter yn de Peiling
Watermonsters / Wettermeunsters
Waterpret / Wetterwille
Weer / Waar
Wijzelf en onze Zintuigen / Wy en ķs Sintķgen
Wonderweb, Natuur rondom School / WŻndere Wr‚ld, Natuer rŻnom Skoalle
Zand en Stenen / S‚n en Stiennen
Zuivel in de Klas / Sķvel yn de Klasse
Zwaluwen: Siebe Zwaluw / Siebe Sweltsje


terug naar overzicht lesmateriaal

Snel zoeken
Zoeken op woord:
  

Doelgroep:

Periode:

Onderwerp:

Soort lesmateriaal: