lesmateriaal

Water in de Peiling / Wetter yn de Peiling  

Onderwerp:Grondwater, water

Soort:Leskist

Doelgroep:groep 6-8, onderbouw VO

Beschrijving:

Nederland is sterk verbonden met water. Meestal gaat het daarbij om de strijd tegen te veel water: de angst voor overstromingen. Sinds de jaren tachtig kennen we in Nederland op veel plaatsen een nieuw probleem, namelijk te weinig water voor de natuur, ofwel verdroging.
Dit project behandelt de verdroging én de kwaliteit van ons grondwater.

Als afsluiting kun je een excursie maken naar het Bûtenfjild. Hier staat een educatieve grondwatermeter. De kinderen ontdekken wat de invloed is van de stand van grondwater voor de vegetatie. Veenmos en andere plantjes worden ontdekt in dit bijzondere natuurgebied waar de grondwaterstand heel hoog wordt gehouden.

Les 1: Grond en grondwater (3 proefjes)
Les 2: Hoe werkt een grondwatermeter (1 proefje)
Les 3: Excursie naar grondwatermeter.

Via De Klyster kan evt. een gids geregeld worden naar de educatieve grondwatermeter in het Bûrenfjild.


Frysk:

Beneam de bisten út it Bûtefjild yn it Frysk (sjoch pompeblêd yn 'e leskiste).


Periode:september - november

 

Je kunt dit lesmateriaal online reserveren »
Het materiaal dat je reserveert wordt door ons op school gebracht en weer netjes opgehaald.
Een extra gratis service. Dat scheelt veel tijd en gezeul met zware kisten!

 

De inhoud van de kist was weer picobello. Alles wat je nodig hebt zit in de kist en het ziet er heel verzorgd uit. Zo kun je heel gemakkelijk een aantal proeven doen. In het kader van ons project 'Natuur' heb ik er dankbaar gebruik van gemaakt.


Wietske de Boer (Koningin Julianaschool Kollum)

Heb je goede of slechte ervaringen met dit lesmateriaal of heb je een leuke tip? Schrijf ook een recensie »

  terug naar het zoekresultaat


Water in de Peiling / Wetter yn de Peiling