project


Underweizzz

Periode:LF-2018

Tijd:Aantal korte momenten en verder naar eigen inzicht.

Plaats:Eigen lokaal en schoolomgeving.

Startplaats:Start vanaf 7 mei 2018.

Doelgroep:Bovenbouw basisonderwijs

Inhoud:

Activiteit sluit aan bij Culturele Hoofdstad 2018, thema Silence of the Bees!

Stel je voor……op een dag wordt aangekondigd dat alle bermen in Friesland geasfalteerd worden……want dat is goedkoper, veiliger en noodzakelijk door toename van o.a. het aantal elektrische fietsen en zwerfafval. Bovendien spreken de cijfers. Tsja en de vooruitgang is immers niet tegen te houden………of toch wel?

 

Underweizzz is een project over Bloemen, Bijen, Bermen en Biodiversiteit. De klas ontvangt een ansichtkaart waarop een kleine BIJ staat die de hulp inroept van de leerlingen. Want de bermen dreigen geasfalteerd te worden. De leerlingen worden uitgedaagd om 20 plantensoorten te zoeken als bewijs dat dit plan niet door mag gaan.

 

LET OP: alle scholen in de klysterregio krijgen het pakket gratis op school bezorgd. U kunt los de gastles Underweizzz bijboeken.


Begeleiding:

De eigen leerkracht. Een film. Gastlessen.


Voorbereiding:

Introductiefilm van 4 minuten voor de leerkracht, waarin het project uitgelegd wordt. Deze film zit bij het lespakket.


Overig:

1. Bij Underweizzz kunt u los een gastles over de Bij boeken, waarin o.a. bijenhotels en zaadbommen gemaakt worden.

 

2. De school ontvangt het lespakket gratis:

  • fullcolour lesmap
  • 20 herbariumvellen per leerling
  • plantenpers
  • USB-stick met films
  • poster, koelkastmagneet, plantenzoekkaarten

 

3. Het materiaal wordt op school gebracht in april.


Aanmelden:Je kunt je niet meer aanmelden voor deze activiteit.

 


Heb je goede of slechte ervaringen met deze activiteit of heb je een leuke tip? Schrijf ook een recensie »