home
NME-Centrum De Klyster verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid.Onderwijsinstellingen e.a. die 'freon fan de Klyster' zijn, kunnen bij ons terecht voor het lenen van educatief materiaal, zoals compleet verzorgde leskisten en veldwerkmateriaal. Het materiaal kan online gereserveerd worden. Primaire doelgroep van De Klyster is het basisonderwijs, voor hen is de uitleen gratis en is er een haal- en brengservice als ze 'vriend' zijn.Basisscholen die 'freon fan de Klyster' zijn, kunnen tegen gereduceerd tarief meedoen aan excursies en natuur- en duurzaamheidsprojecten. Gediplomeerde gidsen nemen de kinderen mee naar buiten en laten de leerlingen de natuur in Noordoost Friesland beleven.De Klyster werkt nauw samen met NME-Achtkarspelen, NME-Tytsjerksteradiel en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.


Meer informatie over De Klyster vindt u in onze folder.

'Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, deze te ervaren en ervan te genieten, wordt mede de basis gelegd voor gezond en milieubewust gedrag. Bovendien worden kinderen toegerust om duurzame keuzes te kunnen maken en uitgedaagd tot betrokken burgerschap!'

Onze missie? Kinderen regelmatig naar Buiten! Onze droom? Ieder kind elk schooljaar minstens 1x op excursie in Noordoost Friesland! Doel? Ontdekken, verkennen en ervaren van je natuurlijke leefomgeving!